W naszym przedszkolu:

 • Zapewniamy wszechstronny, radosny i bezpieczny rozwój wszystkim swoim wychowankom,
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,
 • Propagujemy pogodne, radosne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa jest przyjemnością.

 

Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka,
 • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy,
 • Życzliwą i miłą atmosferę,
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi, teatrzyki dla dzieci,
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka,
 • Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • Udział dzieci w konkursach: wewnętrznych a także na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim, w przeglądach, spotkaniach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne,
 • Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków,
 • Współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bochni.

 

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia z języka angielskiego,
 • religia,
 • zajęcia rytmiczno-ruchowe z elementami tańca
 • zajęcia logopedyczne