7.00 – 8.00

Witamy w przedszkolu. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

8.00 – 8.30

Zabawy integracyjne, zabawy w kole, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia i zabawy poranne, indywidualna praca z dziećmi.

 

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu.

 

9.00 – 10.00.

Zajęcia organizowane przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego

 

10.00 – 12.00

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

 

12.00 – 12.30

Przygotowanie do obiadu. Obiad. Czynności higieniczne po posiłku

 

12.30 – 13.00

Słuchanie słowa czytanego, zabawy relaksacyjne i wyciszające. Ćwiczenia, zabawy utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych

 

13.00 – 14.00

Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne, dowolna twórczość plastyczna, techniczna. Kontynuowanie działalności wychowawczo-dydaktycznej. Religia

 

14.00 – 14.15

Podwieczorek

 

14.15 – 17.00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Dowolna twórczość plastyczna, techniczna. Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe. Wspólne i indywidualne formy pracy. Zabawy inspirowane przez wychowanków. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.