TEMATY KOMPLEKSOWE NA STYCZEŃ – GRUPA MISIE

 

 1. Dokarmiamy ptaki.
 2. Moja babcia i mój dziadek.
 3. W świecie baśni.
 4. Zabawy na śniegu.

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Interesujemy się książką

Wzbudzanie zainteresowania literaturą; 

– słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

– odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

– recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

W świecie sztuki. Literatura i czasopisma

Kontakt z literaturą i czasopismami;

– oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny; 

– nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

– podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

– uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

Interesujemy się książką

Wzbudzanie zainteresowania literaturą

– słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

– odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

– recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

W świecie sztuki. Literatura i czasopisma

Kontakt z literaturą i czasopismami

– oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku

– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczeniew spacerach, zabawach.

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE ŻABEK

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Realizacja Ogólnopolskiego Projektu „Gramy w zielone”
 2. Nadeszła zima
 3. Święta tuż – tuż

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • wymienia podstawowe zasady ochrony środowiska naturalnego,
 • poznaje znaczenie zieleni dla zdrowia człowieka,
 • rozumie potrzebę pomagania zwierzętom w czasie zimy
 • zna podstawowe zadania ochrony zwierząt
 • wie, że odpady należy segregować,
 • rozpoznaje i nazywa literę y, r,
 • rysuje szlaczki,
 • nazywa kolejne pory roku,
 • wymienia oznaki zimy,
 • wymienia wybrane właściwości fizyczne śniegu,
 • rozwiązuje zagadki,
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych,
 • zadaje pytania do podanych zdań,
 • układa sylwetę bałwanka względem siebie: przed sobą, za sobą, nad sobą, po lewej stronie, po prawej stronie,
 • wykonuje papierowego bałwanka,
 • wypowiada się na temat zimy przedstawionej na obrazach,
 • ćwiczy słuch fonematyczny,
 • rysuje po śladach, bez odrywania kredki od kartki,
 • omawia wygląd świątecznego stołu; wie, co powinno się na nim znaleźć,
 • układa historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń,
 • podaje swój adres,
 • wspólnie z innymi dziećmi ubiera choinkę,
 • rysuje po śladach rysunków,
 • układa życzenia świąteczne dla rodziców,
 • robi wspólnie z kolegami ciasteczka,
 • uczestniczy w przedszkolnym spotkaniu opłatkowym.

TEMATY KOMPLEKSOWE NA STYCZEŃ W GRUPIE KOTKÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Zimowe potrzeby ptaków.

2. Rodzice rodziców.

3. W krainie baśni.

4. Zimowe szaleństwo.

 • Poznanie litery s, n, b: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia.

 • Kształtowanie pojęcia liczby 7 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

 • Dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.

 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.

 • Zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami.

 • Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

 • Uświadamianie konieczności dokarmiania ptaków zimą.

 • Rozwijanie sprawności manualnej.

 • Utrwalanie nazw dni tygodnia.

 • Przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela)

 • Wykonanie upominków.

 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.

 • Tworzenie części wspólnej dwóch zbiorów.

 • Wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej.

 • Systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej.
 • Zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację.
 • Przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu.