TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ – GRUPA MISIE

 

 1. W świecie teatru
 2. Wielkanoc
 3. Wiosna na wsi
 4. Ochrona przyrody

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

W świecie sztuki. Teatr

Udział w przedstawieniach teatralnych

– oglądanie przedstawień dla dzieci w przedszkolu

– oglądanie przedstawień teatralnych w wykonaniu kolegów i koleżanek

– naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt

Nasze rodziny

Wzmacnianie więzów w rodzinie

– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy

Poznajemy przyrodę

Wiosna

– poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

– nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania,

wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

Poznajemy przyrodę

Ochrona przyrody

– nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew

– niedeptanie trawników, klombów z kwiatami

– wyrzucanie śmieci do kosza.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC MAJ W GRUPIE ŻABEK

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Teatr
 2. Muzyka jest wszędzie
 3. Łąka i jej mieszkańcy
 4. Święto Rodziców

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • rozpoznaje i nazywa literę h,
 • wie, co to jest scena, maska, co robi aktor,
 • liczy i dodaje w zakresie 10,
 • stosuje określenia: przodem, tyłem,
 • uczestniczy w zabawach w kąciku teatralnym,
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych,
 • wie, co to jest scena, widownia, kurtyna, scenografia,
 • stosuje słowa: wyższy od… niższy .. takiego samego wzrostu,
 • rozwiązuje zagadki,
 • ilustruje zadania na dodawanie,
 • wskazuje prawą stronę, lewą stronę,
 • rozpoznaje różne rodzaje dźwięków,
 • rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne,
 • wyklaskuje podane rytmy,
 • nazywa muzyków grających na danych instrumentach,
 • wymienia przedstawicieli zwierząt łąkowych i przedstawicieli zwierząt leśnych,
 • wymienia nazwy ważniejszych roślin łąkowych,
 • porównuje masę dzieci, stosuje określenia: lżejszy od, cięższy od, ważący tyle samo,
 • wie, co to jest barwa ochronna,
 • posiada wiadomości na temat mrówek,
 • obserwuje rośliny i zwierzęta żyjące na łące,
 • mówi, w jaki sposób można sprawić przyjemność rodzicom,
 • wypowiada się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami,
 • czyta tekst wyrazowo-obrazkowy,
 • nazywa zawody na podstawie przyborów,
 • wymienia nazwy miesięcy, pór roku, dni.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA CZERWIEC W GRUPIE KOTKÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Dziecięce przyjaźnie.

2. Na naszym podwórku.

3. Nadszedł czas wakacji.

4. Bezpieczni podczas wakacji.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE.

-Nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją.

-Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie).

Zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

 • bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie,
 • rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi,
 • jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców,
 • zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów,

Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: lesie, na łące).

-Przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.

-Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.