TEMATY KOMPLEKSOWE NA PAŹDZIERNIK – GRUPA MISIE

 

 1. Jesień w sadzie.
 2. Kolorowe warzywa.
 3. Nasze rodziny.
 4. Domowi ulubieńcy.

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Poznajemy przyrodę: 

– rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,

– rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad, 

− rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

– nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty) (czterolatki)

Nasze rodziny: 

− podawanie informacji na temat swojej rodziny; jak mają na imię mama, tata,

− nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

− pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych,

− dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu rodziny.

– podawanie informacji: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują, (czterolatki)

– opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech, (czterolatki)

Przyroda w sali, w domu: 

− poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, umawiania wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca    na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer,

− naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.

– nazywanie dorosłych i młodych zwierząt (czterolatki)

– naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.(czterolatki)

  

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC PAŹDZIENIK W GRUPIE ŻABEK

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Jesień na działce
 2. Nasze rodziny
 3. Nasi domowi ulubieńcy
 4. Domy i domki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

– rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa

– uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, ramion i tułowia, skocznych

– rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną, pisze litery a, A

– stosuje słowa: wewnątrz, na zewnątrz

– układa pytania do podanych zdań

– układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń

– nazywa pory dnia

– rozpoznaje i nazywa cyfrę 3 i 4

– uczestniczy w zabawach z elementem dramy

– rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną, pisze litery m, M

– stosuje słowo głoska; syntezuje słowa podzielone na głoski

– wypowiada się na temat swojego zachowania w stosunku do rodzeństwa

– wymienia członków swojej najbliższej rodziny

– rozpoznaje i nazywa kwadrat

– rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną i pisaną, pisze litery e, E

– wypowiada się na temat psich zwyczajów

– wie, na czym polega opieka nad psem

– wie, co należy robić, kiedy zaatakuje je obcy pies

– opowiada o swoim ulubieńcu – prawdziwym lub wymarzonym

– rozwiązuje zagadki

– liczy sylaby w danym słowie

– określa w nazwach obrazków głoski – pierwszą i ostatnią

– rozpoznaje i nazywa literę i: małą i wielką, drukowaną i pisaną, pisze litery i, I

– wypowiada się na temat różnych domów

– wymienia etapy budowy domu i części domu

– liczy w zakresie 6

– dostrzega cykliczność nocy i dni

– rozpoznaje i nazywa trójkąt

– czyta tekst wyrazowo – obrazkowy

TEMATY KOMPLEKSOWE NA PAŹDZIERNIK W GRUPIE KOTKÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Jesień w sadzie.

2. Jesień na działce.

3. Nasze rodziny.

4. Nasi domowi ulubieńcy.

5. Domy i domki.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE.

 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad
 • Nazywanie przetworów z owoców
  i warzyw
  (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych
 • Poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki); samodzielne wykonywanie wy- branych
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Podawanie informacji, czym się zajmują, jakie zawody wykonują rodzice
 • Określanie czynności domowych wykonywanych przez po- szczególnych członków rodziny
 • Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty
 • Wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Poznawanie zasad dbania zwierzęta hodowane domu: karmienie ich, wizyty weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek
  i
  sen, wychodzenie na spacer
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt
 • Zapoznanie z literami o, a, m, e, i: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Zapoznanie z cyframi: 1, 2, 3, 4