TEMATY KOMPLEKSOWE NA GRUDZIEŃ – GRUPA MISIE

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

2. Co cieszy Świętego Mikołaja?

3. Jakie sporty uprawiam zimą?

4. O czym w święta każdy z nas pamięta?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE.

 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • Poszerzanie wiedzy na temat dinozaurów;
 • Umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania, przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych,
 • Stosowanie podczas zabaw określeń: długi – krótki, mały – duży.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, przejmowanych od pokoleń.
 • Śpiewanie piosenek i kolęd – zbiorowe i indywidualne,
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA PAŹDZIERNIK – GRUPA ŻABKI

1. Jesienne nastroje

2. Kto Ty Jesteś? Polak mały?

3. „Finansiaki” – realizacja projektu wspierającego kształtowanie kompetencji z obszaru finansów i przedsiębiorczości.

4. „Co słonko widziało?” – na dziecięce kłopoty… Brzechwa – realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

 • poznanie liter i, I, t, T, d, D, k, K – wyróżnianie głosek w nagłosie / pięciolatki
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • ćwiczenie analizy sylabowej / sylabowej i głoskowej
 • zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem
 • utrwalanie dotychczas poznanych figur geometrycznych
 • różnicowanie elementów w zbiorach w zakresie 4 / zapoznanie z cyframi: 4, 5
 • ćwiczenie funkcji powtórzeń w kodowaniu
 • doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi
 • doskonalenie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości
 • rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • poznawanie wybranych wartości ( prawdomówność) w oparciu o wybrane utwory literackie,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu
 • kształtowanie pożądanych postaw – postawy patriotycznej
 • rozbudzanie poczucia przynależności narodowej
 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie
 • rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych
 • rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych
 • kształtowanie szacunku do książek
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości utworów literackich
 • poznanie pojęcia „budżet rodzinny”
 • nauka odróżniania rzeczy potrzebnych od zachcianek
 • nauka planowania wydatków
 • rozwijanie umiejętności rozumowania i wnioskowania
 • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, muzycznej, plastycznej

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA GRUDZIEŃ – GRUPA  KOTKI                       

 1. Urządzenia elektryczne.
 2. Nadchodzi zima.
 3. Święta, święta…
 4. W świecie zabawek .

   ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

 • poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np.: odkurzacza, miksera, ekspresu,
  i zasad bezpiecznego korzystania z nich;
 • poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji;
 • poznawanie różnych źródeł energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej;
 • poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca;
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • poznanie literek l, L; y,Y
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • poznają cyfrę 6
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci, uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • rozgrywanie gier planszowych, wspierających matematyczne umiejętności dzieci
 • zabawy matematyczne
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • poznanie nowych piosenek