Gminne Przedszkole w Cikowicach

Cikowice 69

32-700 Bochnia

Tel. (14) 61 201 20

adres mailowy: przedszkolecikowice@szkolagminabochnia.pl

 

Kadra pedagogiczna:

 mgr Agata Dybza – dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Małgorzata Brydniak – wychowawca grupy 2,5; 3 latków 

 mgr Anna Irzykowska – wychowawca grupy 4,5 latków

mgr Sylwia Chlebek – wychowawca grupy 5,6 latków

Renata Uranowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Beata Tokarz – nauczyciel języka angielskiego

Joanna Zajd – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

mgr Magdalena Pajor – religia

mgr Marta Rybka nauczyciel zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 

mgr Edyta Gajec – nauczyciel zajęcia rewalidacyjne

 mgr Aneta Żelichowska – nauczyciel zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Agnieszka Skoczek – rytmika

mgr Elżbieta Karnas – logopeda