INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W GMINNYM PRZEDSZKOLU W CIKOWICACH

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cikowicach (administrator danych osobowych) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuje, że na Inspektora ochrony danych w  placówce został powołany

Pan Konrad Jankoś

dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

adres e-mail:  iod@pq.net.pl

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy:

Informacja RODO – dla rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych

 

INFORMACJA RODO DLA OSÓB INNYCH NIŻ DZIECI i ICH OPIEKUNOWIE, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA PLACÓWKA

 

Informacja RODO – dla odwiedzających Facebooka,

 

Informacja RODO w związku z rekrutacją do placówki